NVHK
Image default
Zorg

De nieuwe wet de WKKGZ heeft impact voor dienstverleners

Zorggeschil en de wkkgz

In 2017 is er een nieuwe wet van kracht gegaan. Deze weet heet voltallig: De wet voor kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Ook wel het uitvoeringsbesluit wkkgz genoemd. Deze wet dient voor een aantal belangrijke dingen. Allereerst dient de wet voor de waarborging van de kwaliteit van zorg bij zorginstellingen door heel het land. Hierbij worden op een aantal aspecten gefocust. De klachten van cliënten moeten sneller en makkelijker afgehandeld kunnen worden. Ook moeten zorgmedewerkers makkelijk en laagdrempeliger intern incidenten kunnen vermelden. Door deze eisen moet elke zorginstelling voldoen aan een aantal (nieuwe) eisen. Voldoet jouw zorginstelling aan deze eisen? Controleer het bij Zorggeschil en doe we wkkgz test!

Aanpakken van klachten van cliënten

Met het ingaan van de nieuwe wet zijn er een aantal verplichtingen bijgekomen voor zorginstellingen. Zo is elke instelling verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. Deze functionaris zorgt ervoor dat wanneer er een geschil optreed, dat makkelijker en sneller afgehandeld kan worden. Het is een middenweg voor wanneer er anders een rechtszaak gestart zou kunnen zijn. De functionaris is bevoegd om sancties tot 25.000 euro op te leggen aan zorginstellingen. Dit zorgt voor een snellere en makkelijker aanpak voor de klachten van een client.

Alarmering en incidenten van medewerkers

Een van de onderdelen van de wkkgz is ook dat medewerkers van de zorg makkelijker incidenten moeten kunnen melden. Het idee hierachter is het verbeteren en vasthouden van kwaliteit in de zorg. Wanneer incidenten besproken kunnen worden geeft dit continuïteit. Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de zorg of wkkgz? Je kunt altijd een kijkje nemen op de website van Zorggeschil. Ook kun je je op deze website aansluiten bij stichting zorggeschil. Hiermee ben je compleet gedekt als het gaat om de klachtenfunctionaris en voldoe je daarmee aan de eisen van de wkkgz. Zorg er dus voor dat iedere zorginstelling voldoet aan de norm van onze zorg!