NVHK
Image default
Bedrijven

Wat regelt de norm NEN 3140?

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die de veiligheid en kwaliteit van elektrotechnische installaties in gebouwen regelt. Het is een praktische handleiding voor bedrijven en instellingen die elektrische installaties gebruiken en richt zich op de werkwijze en verantwoordelijkheden van elektriciens en technici.

Het geheel van alle bij elkaar horende elektrische apparatuur, aansluitingen en verbindingen die zich in gebouwen bevinden vallen onder elektrotechnische installaties. In gebouwen zoals kantoren en scholen komen steeds grotere en veelzijdigere elektrische installaties voor.

In de NEN 3140 staat beschreven wat de minimale eisen zijn voor elektrische laagspanningsinstallaties en hoe deze installaties op de juiste manier moeten worden onderhouden. De NEN 3140 volgt op de NEN 1010, in de NEN 1010 staat beschreven hoe elektrische installaties aangelegd moeten worden, welke materialen moeten worden gebruikt en hoe elektrische apparatuur moet worden aangesloten. De NEN 3140 beschrijft de eisen waaraan de installaties na aanleg aan moet voldoen.

om te voldoen aan de NEN 3140 is het belangrijk om regelmatig onderhoud aan elektrische installaties uit te voeren om te waarborgen dat ze voldoen aan de eisen van de norm en de elektrische veiligheid blijft gewaarborgd. Bedrijven en instellingen zouden daarom regelmatig onderhoud moeten plannen en uitvoeren en elektriciens en technici moeten op de hoogte zijn van de NEN 3140 en de regels voor elektrische veiligheid. Deze eisen die beschreven staan in de NEN 3140 worden gecontroleerd tijdens een NEN 3140 keuring. Deze keuring is niet wettelijk verplicht maar een werkgever is wel verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. In de Arbowet wordt ook naar de NEN 3140 verwezen. Dus ook al is de NEN 3140 wettelijk niet verplicht, moet een werkgever er wel voor zorgen dat er aan de eisen voldaan wordt.

 

https://www.dkelektra.nl/diensten/elektrotechnische-installaties/