Close MenuOpen Menu

Tag: Openheid bij medische incidenten

Zorg

In deze workshops leert u meer over openheid bij medische incidenten

Wanneer er medische incidenten optreden, moet de arts altijd direct in gesprek gaan met de patiënt en eventueel zijn of haar naasten. Artsen mogen hierbij openlijk praten over de eventuele fouten, zodat de patiënt goed op de hoogte is en over alle informatie beschikt. Dit heeft de KNMG vastgelegd in de Gedragscode Openheid medische incidenten; […]

Continue reading