Close MenuOpen Menu
Zorg

We betalen het allemaal, maar wat is het?

Eigen risico

Iedere Nederlander betaalt maandelijks of jaarlijks voor de zorgverzekering. De zorgverzekering bestaat uit een basisdekking en een aanvullende dekking. Iedere zorggebruiker boven de achttien jaar betaalt echter deels mee aan de zorg uit eerdergenoemde basisdekking: je eigen risico. Dit is een vastgesteld bedrag dat je verplicht bent te betalen, alvorens je zorgverzekeraar meebetaalt aan de zorgkosten. Tot 2022 bedraagt dit bedrag €385.00 per jaar. Ieder jaar op Prinsjesdag wordt het verplichte eigen risico opnieuw vastgesteld. Je kan dus makkelijk je zorgverzekering vergelijken 2021

Vrijwillig eigen risico

Je kunt je eigen risico niet verlagen. Wel kun je je vrijwillig eigen risico verhogen tot maximaal €885.00 per jaar. Aanpassen van je eigen risico kan niet tussentijds, maar kan pas veranderd worden aan het eind van het jaar in het overstapseizoen.

Waarom moet je betalen?

Je kan je wellicht afvragen waarom je eigen risico moet betalen. Je betaalt al maandelijks zoveel zorgpremie waarom moet je dan ook nog bijdragen aan de zorg in de basisverzekering? Zorgverzekeraars willen met het eigen risico voorkomen dat de zorgpremie verder stijgt. Daarnaast wil de overheid iedereen ervan bewust maken wat de zorgkosten bedragen, die in Nederland gemaakt worden.

Geen eigen risico

Voor een aantal vormen van zorg betaal je geen eigen risico:

  • Huisartsenzorg en huisartsenpost

  • Verloskundige zorg en kraamzorg

  • Zorg bij bepaalde chronische ziekten

  • Wijkverpleging

  • Reiskosten orgaandonatie

  • Nacontrole orgaandonatie

  • Gecombineerde leefstijlinterventie

Wat is het verschil met no-claim?

Voor de invoering van het eigen risico in 2008 had Nederland een no-claimregeling. Dit hield in dat je een teruggave van maximaal €225.00 per jaar kon krijgen, als je geen gebruik maakte van de zorg. Nu betaal je pas, als je gebruik maakt van de zorg, in plaats van terug betaald te krijgen, als je er geen gebruik van maakt. Op dit moment is er veel discussie over het eigen risico. Er is zelfs sprake van een afschaffing van het eigen risico, maar dit zal de overheid miljarden kosten. De kogel is kortom nog niet door de kerk.