NVHK
Image default
Zorg

In deze workshops leert u meer over openheid bij medische incidenten

Wanneer er medische incidenten optreden, moet de arts altijd direct in gesprek gaan met de patiënt en eventueel zijn of haar naasten. Artsen mogen hierbij openlijk praten over de eventuele fouten, zodat de patiënt goed op de hoogte is en over alle informatie beschikt. Dit heeft de KNMG vastgelegd in de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). De richtlijnen die hierin zijn verwerkt, zijn bedoeld voor zorgverleners die moeten omgaan met patiënten die te maken hebben met een medische fout. Ook bevat de gedragscode richtlijnen voor de afhandeling van verzoeken tot schadevergoeding. Om zware gerechtelijke procedures als arts te voorkomen, is openheid in de communicatie bij medische incidenten enorm van belang. Compass Collegial Coach traint u op dit gebied met behulp van verschillende casussen. Zo leert u meer openheid te creëren bij medische incidenten op basis van voorbeelden uit de praktijk.

Voorkom gerechtelijke procedures

Jaarlijks worden er duizenden klachten ingediend tegen zorgverleners. Dit zorgt niet alleen voor veel verdriet bij de patiënten zelf en hun naasten, maar uiteraard ook bij de artsen. Zeker wanneer klachten leiden tot gerechtelijke procedures. Denkt u bijvoorbeeld aan procedures bij de geschillencommissie, tuchtcollege, civiele rechtbank of zelfs strafrechtbank. Door openheid van zaken te geven bij medische incidenten, voorkomt u een hoop meer leed en maakt u een betere indruk op patiënten en hun naasten. Dit leert u in de workshops van Compass Collegial Coach: hierin oefent u moeilijke gesprekken, eventueel met professionele acteurs, en wordt er videomateriaal gebruikt om gesprekken te evalueren.

Groepstrainingen of individuele training op maat

Bij Compass Collegial Coach kiest u voor een groepsworkshop of een individuele training. Bij de individuele training staat uiteraard maatwerk nog meer centraal. Hierin is er oog voor u alleen en ontvangt u coaching op geleide van de context. Of u nu voor een workshop of individuele training kiest; u krijgt altijd een training van gediplomeerde en deskundige coaches. Deze zijn uiteraard werkzaam buiten uw eigen werkkring. Discretie wordt dan ook altijd gewaarborgd.

https://www.compasscollegialcoach.nl/